Η Μαρία Σιδηροπούλου στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο