Ο Άγγελος Κοβότσος & η Καλλιόπη Λεγάκη στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο