Ο Βασίλης Παναγιωτακόπουλος στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο