Σάββατο 05/10

12.00 Don’t let them kill the olive trees (7 ́), Nejla Osseiran, Τουρκία

12.08 The future of Priapus (5 ́), Nejla Osseiran, Τουρκία

12.20 Με το δικό σου τρόπο (35 ́), Κώστας Φωτιάδης, Ελλάδα

12.55 Polacki Vals (30 ́), Volha Dashuk, Λευκορωσία

13.25 Στου Απελλή (18 ́) Ιουλία Σαράντου/Δέσποινα Βεργή, Ελλάδα 

 

Κυριακή 06/10

12.00 Don’t let them kill the olive trees (7 ́), Nejla Osseiran, Τουρκία

12.08 The future of Priapus (5 ́), Nejla Osseiran, Τουρκία

12.20 Με το δικό σου τρόπο (35 ́), Κώστας Φωτιάδης, Ελλάδα

12.55 Polacki Vals (30 ́), Volha Dashuk, Λευκορωσία

13.25 Στου Απελλή (18 ́) Ιουλία Σαράντου/Δέσποινα Βεργή, Ελλάδα