Monday 01/10

18:00 > The babelics (63’), Alessandro Quadretti, Italy -World Premiere

19:15 > Fragments (48’), Marianna Oikonomou, Greece

 

Tuesday 02/10

19:00 – 20.00 Together Apart (51’), Maren Wickwire, Usa/Cyprus

20:15 – 21.30 Distance (75’) Albena Mihaylova, Bulgaria/Switzerland

 

Wednesday 03/10

19.00 – 19.30 More than penguins (30'), Elizaveta Snagovskaia & Michael Reber,

Germany - Greece Premier, TRIBUTE

19.40 - 20.05 Ajin (15’), Giorgos Kofopoulos, Greece

20.15 – 20.45 Turtle Shells (30'), Tuna Kaptan, Germany Greece Premier - TRIBUTE

 

Thursday 04/10

18:00 > ALIMA (30'), Loukas Koumpouris/ Nikolas Papadimitriou, Greece - TRIBUTE

19:15 > The Partisans Of Athens (72'), Xenofon Vardaros & Giannis Xydas, Greece

 

Friday 05/10

18:00 > The promise (74΄), Zeljko Mirkovic, Serbia/Belgium

19:30 > Europe The Dream (80'), Anneta Papathanasiou & Angelos Kovotsos, Greece

 

Saturday 06/10

18:00 > Paranaue the documentary (62'), Anastasis Dallis, Greece

19:15 > Midnight Ramblers (56’), Julian Ballester, France