Τα Δέντρα (85’), Yael Kipper & Rosen Zaretzky, Ισραήλ

Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η ταινία συνέβησαν το 1961 στα βουνά της Γαλιλαίας. Εκεί, όπως και σε άλλες περιοχές του νεόκοπου κράτους του Ισραήλ, μετανάστες από την Βόρειο Αφρική στάλθηκαν για εργασία. Άνοιγαν λάκκους για να φυτευτούν δενδρύλλια που αργότερα έμελλε να αναπτυχθούν σε δάση. 

Με αυτό το σχέδιο, το κράτος του Ισραήλ στόχευε στην ενσωμάτωση των Εβραίων εγχρώμων εποίκων από την Βόρειο Αφρική. 

Όμως η συνύπαρξη λευκών και εγχρώμων Εβραίων δεν ήταν διόλου ειδυλλιακή.