ΣΑΒΒΑΤΟ 21.10 SAT

11.00 - 12.15 Το Φωτογραφείο του Μπαμπά μου (75'), Καλλιοπη Λεγάκη, Greece
 
12.15. - 13.40 Το Γελαστό Παιδί, (92 min), Alan Gilsenan, Ireland
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.10 SUN

11.00 - 12.10 Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα (71') Χρήστος Αδριανόπουλος, Greece
 
12.15 - 13.15 Mykonian Pastoral (61 min), Eliana Abravanel, Greece