Στη Μυτιλήνη χτίζεται μια γέφυρα

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ “Στη Μυτιλήνη χτίζεται μια γέφυρα”