ΣΑΒΒΑΤΟ 21.10 SAT

19.15 - 20.30 The Investigator (74') Viktor Portel, Czech Republic

20.45 - 22.00 Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα (71') Χρήστος Αδριανόπουλος, Greece

22.00 - 22.10 Q & A Ζωντανή σύνδεση με Μυτιλήνη

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.10 SUN

19.00 - 20.30 Musically Different (91 min), Nicolas Moïssakis, France

20.30 - 21.00 Q & A Ζωντανή σύνδεση με Μυτιλήνη

21.00 - 22.10 Cage Survivor (70 min), Ιρίνα Μπόικο, Greece