ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10 SAT

ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10 SUN

∆ΕΥΤΕΡΑ 3.10 MON

ΤΡΙΤΗ 4.10 TUE

ΤΕΤΑΡΤΗ 5.10 WED

ΠΕΜΠΤΗ 6.10 THU

18.30  - 20.10

Maija Isola (97’)

Leena Kilpelainen

Finland

18.30 - 18.55

∆ωµάτια µε Θέα / 

Rooms With a View (23’)

Nickolas Papadimitriou & Nikoleta Paraschi

Greece

18.30 - 19.55

The Territory (83’)

Alex Pritz

Brazil / Denmark / United States

18.30 - 20.00

Looking for Horses (87’)

Stefan Pavlović

Netherlands / Bosnia-Herzegovina / France

18.30 - 20.25

A Jewish Life (114’)

Christian Kermer & Christian Kroenes

Austria

18.30 - 20.00

Sabaya (90’)

Hogir Hirori

Sweden

20.10 - 20.30 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

18.55 - 19.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

19.55 - 20.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A (Skype)

20.00 - 20.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A (Skype)

20.25 - 20.35 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A (Skype)

20.00 - 20.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A (Skype)

 

19.20 - 20.10

Sacred Craf - Weaves of Crete / Ιερή Τέχνη Υφάντρες της Κρήτης 

(50’)

Konstantina Palli

Greece