Όπου υπάρχουν άνθρωποι (71'), Nikos Megrelis, Greece

 

H1N1 - Η αλήθεια για τον ιο (50’), Kostas Spiropoulos, Greece

Πασπαρτού για Αγέλαστες Πολιτείες (15’) Efi Sialevri & Panagiotis Vekris Greece

Maram (5'), Efi Sialevri & Vicki Giagkopoulou, Greece

Operation Arctic (90’), GretheBoe-Waal, Norway

Rafiki - Best Friends (80’), Christian Lo, Norway

Tough guys (74’), Christian Lo, Norway

Brothers (100’), Aslaug Holm, Norway

 

A Balloon for Allah (58’),Nefise Özkal Lorentzen, Norway

Siblings Are Forever (75’), Frode Fimland, Norway